تبلیغات
تـــــــــــه مانده ى تاریخ ... - عکس های مقبره عارف شمس تبریزی
و این است این ، همین ته مانده ى تاریخ!
پرونده:Tomb of Shams Tabrizi 7.JPG

آذربایجان غربی > شهرستان خوی